Muinschelde Gent
© Copyright Stad Gent

Gent aan de Schel­de, tus­sen 1100 en 1300

Elke Gentenaar weet dat zijn stad gelegen is aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. Maar waar precies de Schelde stroomt en welke waterlopen gegraven dan wel natuurlijk zijn, is moeilijker te beantwoorden. Geoloog-geograaf Frank Gelaude, docent aan de opleiding Erfgoedstudies Universiteit Antwerpen, brengt een lezing met dia's waarna u hem honderduit vragen kan stellen.

Lezing ‘Gent aan de Schelde, tussen 1100 en 1300’
door Frank Gelaude  

Dinsdag 3 december 2019 

Elke Gentenaar weet dat zijn stad gelegen is aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. Maar waar precies de Schelde stroomt en welke waterlopen gegraven dan wel natuurlijk zijn, is moeilijker te beantwoorden. Wat er precies gebeurd is tussen 1100 en 1300 met de rivieren, bleef tot vandaag een blanco hoofdstuk in de Gentse stadsgeschiedenis. Welke waterlopen zijn gegraven? Welke ingrepen heeft men uitgevoerd? Wanneer werden deze waterbouwkundige ingrepen uitgevoerd en vooral waarom? Wie waren de opdrachtgevers? 
 
Na een grondig onderzoek naar de waterhuishouding van Gent, met talrijke nieuwe inzichten kan gesteld worden dat met deze waterbouwkundige ingrepen een rivierhaven aangelegd werd die centraal lag in het stroombekken van de Schelde en die de grondslag vormde voor de welvaart en de macht van het middeleeuwse Gent.  

Geoloog-geograaf Frank Gelaude, docent aan de opleiding Erfgoedstudies Universiteit Antwerpen, verdedigde in december 2018 een interdisciplinair historisch-geografisch doctoraatsonderzoek naar de vroege hydrografie van de stad Gent, op basis van geomorfologische en historische argumenten, en naar de menselijke ingrepen in de waterhuishouding van het middeleeuwse Gent. Lezing met dia’s en mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
 
Tijdstip en locatie: dinsdag 3 december 2019 om 20.00 u in de warmkamer van de Sint-Pietersabdij te Gent.
Toegang: gratis voor leden en € 5 voor niet-leden. 
 
Inschrijving via mail naar Sabine.Vercruysse@stad.gent met vermelding van uw naam en het aantal personen/leden.