Gravensteen in water
© Marthe Hoet

Veel­ge­stel­de vra­gen

Heb je een vraag? Misschien vind je hier al een antwoord. Zoniet, neem gerust contact met ons op.

Waarom moet het kasteel verbouwd worden?

Het Gravensteen werd in 2016 als hefboomproject uitgekozen door Toerisme Vlaanderen. Met dit project hebben we er als stad voor gekozen onze unieke burcht en beschermd topmonument de 21ste eeuw binnen te loodsen. Dergelijke ‘hefboomprojecten’ worden in samenwerking met Toerisme Vlaanderen gerealiseerd en streven naar een grote meerwaarde voor de maatschappij, de economie en onze ondernemers. Het team van Historische Huizen Gent zet hier met veel enthousiasme de schouders onder. 

Het Gravensteen behoort tot de kern van het cultuur-toeristische product van de stad, met jaarlijks meer dan 400.000 bezoekers. Hoewel het kasteel veel te bieden heeft, is er dringend nood aan een opwaardering van de bezoekersbeleving. Bezoekers komen de burcht in en uit langs de smalle toegangspoort, met opstroppingen tot gevolg. Bovendien bemoeilijken de vele trappen een bezoek voor wie niet over twee kwieke benen beschikt. Dat is niet meer van deze tijd en een stad als Gent onwaardig.

Wat verandert voor het Gravensteen?

Plan G omvat een aantal welgemikte ingrepen, die zowel de doorstroming als de toegankelijkheid bevorderen. Waar nu het kassagebouw staat, komt een onthaalruimte, en via een nieuwe doorsteek begeven rolstoelgebruikers zich naar de omwalling. Via een slanke lifttoren bereiken ze zelfs de top van de donjon. De meest opvallende ingreep is de bouw van een buitenpaviljoen. 

Wordt een deel van het Gravensteen afgebroken?

Nee, er wordt enkel een geschikte opening gemaakt in de walmuur die een doorgang creëert naar het buitenpaviljoen. Dienst Monumentenzorg en Onroerend Erfgoed Vlaanderen houden vanzelfsprekend en terecht elke stap nauwgezet in het oog.

Waarom komt er een nieuwbouw naast het Gravensteen?

Het toekomstige buitenpaviljoen is een essentieel onderdeel van het winnende ontwerp dat werd uitgekozen door een jury met vertegenwoordigers van zowel Stad Gent, Toerisme Vlaanderen, Onroerend Erfgoed Vlaanderen als externe experten.

De bouw van het paviljoen bevat een lift die voor rolstoelgebruikers noodzakelijk is om het kasteel op eigen houtje te kunnen betreden. De helling van het poortgebouw is voor hen als toegang ongeschikt. De andere bezoekers zullen het Gravensteen via het buitenpaviljoen verlaten. Ook de shop en de personeelsruimtes krijgen er een vaste plek.

Hoeveel ruimte neemt het paviljoen in?  

Door de bouw van het buitenpaviljoen verdwijnt een deel van de graszone naast het kasteel. De ontwerpers gingen echter niet over één nacht ijs. Om de impact zo minimaal mogelijk te houden werd het oorspronkelijke ontwerp van het paviljoen meermaals onder de loep genomen. Het huidige ontwerp is een optimale combinatie tussen recreatief groen én het Gravensteen. Het is een subtiel en doordacht concept dat de werking van het prachtige Gravensteen zal ondersteunen en verbeteren en toch ruimte laat voor een aangenaam parkje.

Wil men nog meer toeristen naar het Gravensteen lokken?

Er is een draagkracht van 500.000 bezoekers per jaar vastgelegd. De bedoeling is niet om die nog te overstijgen maar om dat aantal optimaal te spreiden en op een kwaliteitsvolle en veilige manier bezoekers te ontvangen.