Bewa­king

De interne bewakingsdienst Stad Gent, Botermarkt 1 9000 Gent, KBO 0207451227, is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Ethias. Het polisnummer is 45.254.903.

Contactpersoon Frédéric De Schryver, strategisch leidinggevende interne bewakingsdienst: