Heksenstreek banner

Hek­sen­streek

Klasbezoek
.

Waarom?

Nu de stad Gent de slachtoffers van heksenwaan eerherstel en erkenning biedt in de vorm van een gedenkplaat hebben we ook een lespakket ontwikkeld over dit thema in samenwerking met Learning Design Studio Oetang. We mikken in de eerste plaats op leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs, waar heksenvervolging aan bod komt in de les geschiedenis. Maar we zien het breder en vinden dat dit lespakket ook perfect past binnen andere vakken zoals gedrags- en cultuurwetenschappen, zedenleer, filosofie,… 

We kiezen bewust voor een veelzijdig lespakket dat de wrede en in onze ogen bizarre periode van de heksenvervolgingen kadert en tastbaar probeert te maken. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de achterliggende zondebokmechanismen, die ook vandaag nog heel relevant zijn. We hebben ervoor gekozen om daarvoor eerder in te zetten op verhalen en op een sterk narratief begeleid spelelement, dan op een uitgebreide historische uiteenzetting.

A clerk, 1570, Wickiana Collection, Zentralbibliothek  Zürich.
A clerk, 1570, Wickiana Collection, Zentralbibliothek Zürich.

Wat?

Dit lespakket bevat alle info en materialen die je als leerkracht nodig hebt om zelfstandig de les voor te bereiden. Inhoudelijk bestaat het lespakket uit drie delen. In het eerste deel maken de leerlingen meteen kennis met enkele specifieke verhalen van heksenvervolging vanuit verschillende perspectieven verteld. Vervolgens leiden ze uit die verhalen af hoe het achterliggende mechanisme van zondebokken aanduiden en vervolgen werkt(e). In deel twee worden ze aan de hand van een sobere spelvorm nog dieper meegenomen in de vaak heel wrede en willekeurige wereld van de heksenvervolgingen en ondervinden ze aan den lijve hoe snel een absurde verdachtmaking om zich heen grijpt of hoe ongelijk je kansen zijn om beschuldiging te ontlopen. In het derde deel ten slotte slaan we de brug naar vandaag en vragen we de leerlingen te reflecteren op hedendaagse zondebokmechanismen, op actuele voorbeelden van uitsluiting en vervolging.

Het is mogelijk om de les op één lesuur te geven, maar wij vinden het sterk aan te raden om hiervoor een dubbel lesuur uit te trekken.

Heksenstreek preview

Heksenstreek handleiding