His­to­riek en ver­ha­len

Aan het begin van de veertiende eeuw barst Gent uit zijn voegen. De wolverwerkende nijverheid maakt van Gent een bruisende stad. Een nieuwe stadsomwalling dringt zich op. Ook een fier Belfort met bijhorende lakenhalle staat op de agenda.

Info pagina teasers