Gravensteen
Gravensteen

Reno­va­tie en ver­bou­wing Gra­ven­steen

Plannen voor de toekomst
Het Gravensteen, een van de oudste burchten van Vlaanderen én Gents grootste trekpleister, staat voor een nieuw hoofdstuk. Het kasteel krijgt een grondige en hoognodige make-over, niet alleen voor het behoud en de opwaardering van het historische gebouw maar ook om het kasteel breder toegankelijk te maken.

De nieuwe ingrepen zijn innovatief en duurzaam en houden ook rekening met de erfgoedwaarde van het monument.  

Het project wordt voorbereid in nauwe samenwerking met experten en partners zoals de stedelijke Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, het Agentschap Onroerend Erfgoed en Toerisme Vlaanderen. Samen loodsen we dit beschermd topmonument de 21ste eeuw in. 

Info pagina teasers