vloer stadhuis

His­to­riek en ver­ha­len

Het Stadhuis is het politieke hart van de stad, al sinds de veertiende eeuw! En dat straalt zich af op de bouwstijl ervan: een door de eeuwen heen gekruide cocktail aan stijlen en invloeden.

De gevel aan kant van de Hoogpoort toont je de flamboyante laatgotische stijl van begin 16de eeuw. Deze stijl contrasteert fel met de renaissancestijl van de gevel aan de Botermarkt. In deze jongere vleugel zie je Dorische, Ionische en Korinthische driekwartzuilen en pilasters, geïnspireerd op de Italiaanse palazzi.

Historiek

Begin veertiende eeuw zijn twee schepenbanken belast met het bestuur van de stad. De schepenen van de Keure oefenen het effectieve bestuur van de stad uit, de schepenen van Gedele regelden erfenis- en voogdijkwesties. Er worden drie panden langs de Hoogpoort aangekocht, wat het begin betekent van het huidige stadhuiscomplex. Zowel aan de buitenkant als binnenin zijn nog heel wat gotische elementen bewaard gebleven. Tussen 1580 en 1582 is het stadhuis langs de Hoogpoort uitgebreid en tussen 1595 en 1618 is langs de Poeljemarkt een volledig nieuw schepenhuis van Gedele opgetrokken. Beide uitbreidingen zijn in renaissancestijl. 

In het midden van de achttiende eeuw is aan de zuidgevel aan de Poeljemarkt een classicistische structuur toegevoegd. Begin twintigste eeuw is naar aanleiding van de wereldtentoonstelling deze laatste gevel nog eens grondig gerenoveerd.